LCOV - code coverage report
Current view: top level - libavutil - opt.c (source / functions) Hit Total Coverage
Test: coverage.info Lines: 969 1288 75.2 %
Date: 2018-02-24 18:00:47 Functions: 56 77 72.7 %

Function Name Sort by function name Hit count Sort by hit count
av_opt_eval_double 0
av_opt_eval_float 0
av_opt_eval_int 0
av_opt_eval_int64 0
av_opt_eval_q 0
av_opt_flag_is_set 0
av_opt_get_channel_layout 0
av_opt_get_double 0
av_opt_get_image_size 0
av_opt_get_pixel_fmt 0
av_opt_get_q 0
av_opt_get_video_rate 0
av_opt_set_channel_layout 0
av_opt_set_dict_val 0
av_opt_set_double 0
av_opt_set_image_size 0
av_opt_set_pixel_fmt 0
av_opt_set_q 0
av_opt_set_sample_fmt 0
av_opt_set_video_rate 0
set_format 0
av_opt_show2 1
get_opt_flags_string 1
av_opt_serialize 2
opt_list 2
format_duration 3
get_opt_const_name 3
av_opt_set_from_string 12
log_value 17
av_opt_freep_ranges 18
av_opt_set_bin 21
av_opt_query_ranges 25
av_opt_query_ranges_default 25
av_opt_is_set_to_default 44
get_bool_name 48
av_opt_is_set_to_default_by_name 50
av_set_options_string 62
parse_key_value_pair 88
set_string_color 162
set_string_bool 1619
av_opt_get_sample_fmt 2326
get_format 2326
set_string_sample_fmt 2776
set_string_video_rate 3841
av_opt_get 4522
av_opt_copy 5772
av_opt_ptr 5835
set_string_pixel_fmt 8756
set_string_fmt 11532
hexchar2int 11598
av_opt_get_int 13705
get_number 13705
av_opt_eval_flags 18218
set_string_binary 21543
av_opt_get_key_value 51049
get_key 51049
set_string_image_size 52940
av_opt_set_int 56352
set_number 56352
read_number 88420
set_string_number 130176
av_opt_set_dict 162392
av_opt_set_dict2 190142
av_opt_set_defaults 217915
av_opt_set_defaults2 265769
av_opt_set 312884
set_string 337625
av_opt_find 453898
av_opt_free 463684
is_key_char 501806
av_opt_get_dict_val 502947
opt_size 771608
av_opt_child_next 3932558
write_number 7264845
av_opt_find2 21047278
av_opt_child_class_next 36278072
av_opt_next 389536715

Generated by: LCOV version 1.13