LCOV - code coverage report
Current view: top level - libavutil - avstring.c (source / functions) Hit Total Coverage
Test: coverage.info Lines: 199 246 80.9 %
Date: 2017-12-13 02:34:56 Functions: 19 21 90.5 %

Function Name Sort by function name Hit count Sort by hit count
av_dirname 0
av_escape 0
av_d2str 3
av_strireplace 4
av_strnstr 4
av_append_path_component 8
av_basename 34
av_match_list 84
av_stristr 638
av_asprintf 1506
av_strtok 4056
av_stristart 8515
av_strlcat 25953
av_get_token 73768
av_utf8_decode 76221
av_strlcatf 120881
av_strlcpy 247251
av_strcasecmp 389562
av_strstart 399714
av_strncasecmp 2069034
av_match_name 6998760

Generated by: LCOV version 1.13