LCOV - code coverage report
Current view: top level - libavutil - avstring.c (source / functions) Hit Total Coverage
Test: coverage.info Lines: 204 246 82.9 %
Date: 2018-05-20 11:54:08 Functions: 20 21 95.2 %

Function Name Sort by function name Hit count Sort by hit count
av_escape 0
av_dirname 2
av_d2str 3
av_strireplace 4
av_strnstr 4
av_append_path_component 8
av_basename 36
av_match_list 84
av_stristr 643
av_asprintf 1498
av_strtok 4126
av_stristart 8738
av_strlcat 26923
av_utf8_decode 75994
av_get_token 76763
av_strlcatf 119970
av_strlcpy 260875
av_strcasecmp 396625
av_strstart 416918
av_strncasecmp 2207421
av_match_name 7348386

Generated by: LCOV version 1.13