LCOV - code coverage report
Current view: top level - libavutil - avstring.c (source / functions) Hit Total Coverage
Test: coverage.info Lines: 204 246 82.9 %
Date: 2018-02-18 12:44:23 Functions: 20 21 95.2 %

Function Name Sort by function name Hit count Sort by hit count
av_escape 0
av_dirname 2
av_d2str 3
av_strireplace 4
av_strnstr 4
av_append_path_component 8
av_basename 36
av_match_list 84
av_stristr 643
av_asprintf 1477
av_strtok 4060
av_stristart 8738
av_strlcat 26541
av_get_token 75770
av_utf8_decode 76301
av_strlcatf 121571
av_strlcpy 256531
av_strcasecmp 390943
av_strstart 402321
av_strncasecmp 2101846
av_match_name 7124201

Generated by: LCOV version 1.13